Veliki izbor ogrijevnog drveta

U našoj ponudi imamo paletirano ogrjevno drvo bukve/graba i hrasta/jasena u dvije veličine.

Mala paleta:

  • V= 1m3 ukupno
  • Drvo piljeno i cijepano na 25,33 i 50 cm

Velika paleta:

  • V=1,8m3 ukupno
  • Drvo piljeno i cijepano na 25,33 i 50 cm